Dofinansowania

Termin składania Wniosków o płatność za sprzęt i leki został wydłużony

Termin składania Wniosków o płatność za sprzęt i leki został wydłużony

Termin składania Wniosków o płatność w ramach interwencji I.6.2 oraz I.6.3 został wydłużony do dnia 25.08.2023 r.

Zgodnie ze zmianą Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Panu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 dokonaną Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa* w ramach interwencji:

  • I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
  • I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”.

wskazaną w umowach o przyznanie pomocy datę 16.08.2023 r. zastępuje się datą 25.08.2023 r.

Powyższe oznacza zmianę w szczególności:
- terminu zakończenia realizacji operacji,
- terminu złożenia Wniosków o płatność,
- terminu poniesienia kosztów.

* Zarządzenie Nr 104/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Dodatkowa informacja podana jest na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Pomoc dla pszczelarzy – termin na złożenie wniosków o płatność w dwóch interwencjach wydłużony do 25 sierpnia.

Zobacz równieź

Dofinansowanie do leków na warrozę

Dofinansowanie do sprzętu pszczelarskiego

Image

Jesteśmy kołem terenowym Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

O naszym koleole

Porady

Info