Porady

Biologiczne zwalczanie warrozy

Opracował Józef Orfin

Dr. Knud Riis z Danii od 1990 r. nie stosuje do zwalczania warrozy niczego poza kwasami.
Jego metody są efektywne i tanie, chociaż wymagają trochę więcej czasu.

Wprowadzenie.
Każdego miesiąca / 7 razy w roku / podwaja się ilość pasożytów.
Jeżeli wiosną jest w rodzinie 100 pasożytów / w lutym / to w marcu - 200, kwietniu -400, maju - 800, czerwcu - 1600, - lipcu - 3200 sierpniu - 6400.
6400 / w sierpniu / to zbyt dużo aby rodzina mogła przeżyć zimę, nawet jeżeli ich liczbę zredukuje się do 0.
Dlatego liczbę " pasożytów zimowych " należy zredukować do możliwie jak najmniejszej ilości. Jeżeli np. w maju z 800 szt. zlikwidujemy 300, to w sierpniu zamiast 6400 mamy "tylko" 4000 szt.
Zimą pasożyty siedzą na pszczołach, a latem na zasklepionym czerwiu.
Kwas mrówkowy wnika również do zasklepionych komórek.
Kwas mlekowy nie wnika pod zasklepy.
12% kwas mlekowy jest łagodny / jak sok z cytryny / i dla pszczół nie jest zagrożeniem.

Terapia.
Sierpień - maksymalne obciążenie rodzin pasożytem.
Odwirować ostatni miód i jak najszybciej wdrożyć terapię, żeby jak najwięcej pszczół zimowych urodziło się bez ukąszeń pasożyta, czyli zdrowych.
Po odwirowaniu miodu podać zaraz 2,5 kg pokarmu, żeby uspokoić pszczoły / on daje Apifondę /. Pobieranie trwa 2-3 dni.
Rodzinę ścieśnić na maks. 2 korpusach, a jeżeli się da to na jednym / 10 ramek /.
Dużo pszczół zostaje wtedy przed wylotkiem, ale to nie szkodzi.
Po tej porcji pokarmu daje po 2 ml 60% kwasu mrówkowego na 1 ramkę. Najlepiej połowę z góry, a drugą z dołu.
Przy 2 korpusach daje 20ml z góry na podwójnie złożony kawałek papieru gazetowego, położony bezpośrednio na ramkach i przykryty folią. Jednocześnie z dołu drugie 20 ml pod siatkę dennicy / aluminiową /.
Wylotki są całkowicie otwarte, ale reszta szczelna.
Pszczoły wypryskują z ula, ale to znoszą. / gdy dozowanie i stężenie jest właściwe /
Taka terapia trwa 4 kolejne dni.
Po tych 4 dniach karmi do pełna./ 2-4 tygodnie /
We wrześniu ta 4 dniowa operacja jest powtarzana.
Można zastosować również kwas mrówkowy 85%.
Wtedy , nasączoną tym kwasem pilśniową płytkę wkłada do woreczka foliowego,wycina w nim z góry i z dołu otwory o wielkości 10 cm2 i kładzie ją na beleczki położone na ramkach.
W pażdzierniku można to powtórzyć, ale od 1990 r. nie było takiej potrzeby.
Zdarzało się, że przy pięknej pogodzie, opryskiwał część lub wszystkie rodziny kwasem mlekowym.
Wiosną i latem, kwasu mrówkowego nie stosuje z uwagi na możliwość znalezienia się jego pozostałości w miodzie.

Wiosną, gdy nie ma jeszcze zbyt dużo zakrytego czerwiu, idealny jest kwas mlekowy gdyż nie szkodzi pszczołom a ilość pasożytów może zredukować o połowę.
12% kwas mlekowy rozpyla, zraszaczem do kwiatów, bezpośrednio na pszczoły. Wiąże się to z większym nakładem pracy, bo każdą ramkę trzeba wyjąć. Przy większej ilości rodzin można zastosować opryskiwacz większy / na plecy /.

Wszystkie odkłady opryskuje kwasem mlekowym co 14 dni / przez całe lato /. Zanim matka zacznie czerwić, nie ma w nich zakrytego czerwiu . Kwas ten nie szkodzi matkom.
Tworzenie odkładów to część biologicznej metody zwalczania pasożyta.
Jeżeli w połowie maja jest w rodzinie 12 ramek z czerwiem, to 6-8 jest zasklepionych czyli z warrozą. Zabranie 3 z nich do odkładu to zabranie 3/6 lub 3/8 pasożytów.
W sierpniu będzie ich, w tej rodzinie, proporcjonalnie mniej.
Poza tym, zabiera w sezonie, z każdej rodziny po 1-3 ramek z czerwiem trutowym / gdy ten jest zasklepiony/
http://www.bienen.de/varroa_biologisch.php

Wykorzystane materiały, które były ogólnodostępne w Internecie w 2009 r:

  1. Varroa Symposium Forst, 29 Juni 2008, Varroamilbe und kein Ende Dr Peter Rosenkranz, Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim, D-70593 Stuttgart
  2. Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie Zakład Badań Ekotoksykologicznych Badanie skuteczności warroabójczej preparatu BienenWohl w warunkach pasiecznych, doc.dr Kazimierz Kita, Pszczyna, styczeń 2008 r.
  3. Bienenhaltung in der Rotation Ein wirksamer Weg zum Vorbeugen von Bienenkrankheiten Dustmann, Jost H. (Celle); Schönberger, Edeltraut (Celle);
    Schönberger,Helmut (Celle) http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C22382429_L20.pdf
  4. „Teilen und behandeln“ – ein neues Konzept der Varroabehandlung Dr Gerhard.Liebig, Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim, D-70593 Stuttgart
  5. www.pasiekaambrozja.pl/forum/index.php

Zobacz równieź

Co nieco o metodach zwalczania warrozy

Metoda rotacyjna

Image

Jesteśmy kołem terenowym Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

O naszym koleole

Porady

Info